Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Dwie nowe informacje dotyczące Gminy Jaśliska

Dziś mamy dla Państwa dwie nowe informacje dotyczące Gminy Jaśliska. Pierwsza z nich dotyczy budżetu nowo tworzonej gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zatwierdziła prognozy kwoty długu Gminy Jaśliska oraz pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego planowanego na 2010 rok.

Pełna treść uchwał, w których znajdują się uzasadnienia decyzji poniżej.

Uchwała Nr VII/93/2009/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Jaśliska.

Uchwała Nr VII/94/2009/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Jaśliska na 2010 rok.

Druga informacja dotyczy przyznania Gminie Jaśliska oraz Urzędowi Gminy w Jaśliskach numerów NIP oraz REGON.

Są to odpowiednio:


Gmina Jaśliska:
NIP: 6842586647
REGON: 180515339

Urząd Gminy Jaśliska:
NIP: 6842586682
REGON: 180515300

Informujemy również, że dochody dla Urzędu Gminy Jaśliska z tytułu podatków i opłat należy przekazywać na konto prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Dukli o Numerze - 43 8642 1096 2010 9606 1475 0001

2010-01-15

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.