Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do wynajmu, obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Dukli ul. Trakt Węgierski 28, działka nr 233 o powierzchni 298. przeznaczone, usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz nieruchomość lokalową położona w Równem ul. Pocztowa, działka 397/1 przeznaczone pod handel, usługi o powierzchni 47 m2.

Wykaz wywieszony jest w terminie do 15 lutego 2010r.

2010-01-19

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.