Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 27 stycznia 2010 r. /środa/ o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dukli,
  • b) zamiaru likwidacji Gimnazjum w Iwli ,
  • c) zamiaru likwidacji Gimnazjum w Głojscach,
  • d) zamiaru likwidacji Gimnazjum w Tylawie ,
  • e) zamiaru likwidacji Gimnazjum w Wietrznie ,
  • f) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli ,
  • g) zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla
  • h) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,
  • i) zabezpieczenia w budżecie Gminy Dukla na rok 2010 środków finansowych na udzielenie pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie:" Budowa chodników w ciągu drogi krajowej nr 9 E-371 Radom-Barwinek w miejscowościach: Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek ,
  • j) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok .
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-01-20

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.