Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Rok 2021

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub narkotykowych na terenie Gminy Dukla w 2021 roku

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego

 

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na rozwój sportu w Gminie Dukla w roku 2021

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadnia pn." Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Dukla do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie"

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Dukla z zakresu pomocy społecznej w roku 2021

 

Rok 2020

 

 

 

Rok 2019

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2018

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.