Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zarządzenie nr 55/23 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 55/23
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 13 marca 2023 r.

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 27 marca 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 18 kwietnia 2023 r.

2023-03-27

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego  Gminy Dukla przeznaczonej do zamiany

działka nr 333  o powierzchni 0,0359 ha, położona w Cergowej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2023 r.

2023-02-22

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego  Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr 131/16  o powierzchni 0,0399 ha, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2023 r.

2023-02-22

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego  Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr 141  o powierzchni 0,04 ha, położona w Teodorówce

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2023 r.

2023-02-22

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego  Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr 2366  o powierzchni 0,10 ha, położona w Iwli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2023 r.

2023-02-22

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego  Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr 2441  o powierzchni 0,13 ha, położona w Głojscach

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2023 r.

2023-02-22

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego  Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr udział 2/3 części dz. 2534 o powierzchni 0,04 ha, położona w Jasionce

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2023 r.

2023-02-22

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego  Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr 3543 o powierzchni 0,15 ha, położona w Łękach Dukielskich

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2023 r.

2023-02-22

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego  Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr 372 o powierzchni 0,04 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 22 lutego 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 5 kwietnia 2023 r.

2023-02-22

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Dukli  ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:

- działka nr 2994 o powierzchni 0,03 ha, położona w Teodorówce
- działka nr 2170/2  o powierzchni 0,34 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 27 stycznia 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 marca 2023 r.

2023-01-27
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.