Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zarządzenie nr 10/23 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 10/23
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 5 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 18 stycznia 2023 r.
Termin zakończenia publikacji: 8 lutego 2023 r.

2023-01-18

Zarządzenie nr 174/22 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 174/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 2 grudnia 2022 r.

sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dukla i ogłoszenia wykazu

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 13 grudnia 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 3 stycznia 2023 r.

2022-12-13

WYKAZ

WYKAZ
nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr 2170/2  o powierzchni 0,34 ha, położona w Równem

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 6 grudnia 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 17 stycznia 2023 r.

2022-12-06

WYKAZ

WYKAZ
nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr 2994 o powierzchni 0,03 ha, położona w Teodorówce

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 6 grudnia 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 17 stycznia 2023 r.

2022-12-06

WYKAZ

WYKAZ
nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży

działka nr 153/1 o powierzchni 0,0468 ha, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 6 grudnia 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 17 stycznia 2023 r.

2022-12-06

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Dukli  ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:

działka nr 2767  o powierzchni 0,06 ha, położona w Łękach Dukielskich

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 16 listopada 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 20 grudnia 2022 r.
2022-11-16

Zarządzenie nr 147/22 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 147/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 19 października 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 10 listopada 2022 r.

2022-10-19

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Dukla, dnia 10 października 2022 r.

ARG.6840.4.2021

 

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

            Burmistrz  Dukli  na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami) odwołuje przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż działki nr 100/9 o pow. 0,09 ha położonej w Chyrowej  ogłoszony na dzień 12 października 2022 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dukli w pok. nr 304.

Przyczyna odwołania przetargu : konieczność ustalenia granic działki od strony drogi gminnej.

2022-10-10

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży:

- działka nr 2767, o pow. 0,06 ha, położona Łęki Dukielskie
Działka leży w sąsiedztwie luźnej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej. Działka nie posiada prawnie wydzielonej drogi dojazdowej.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 4 października 2022r.
Termin zakończenia publikacji: 15 listopada 2022r.

2022-10-04

Zarządzenie nr 129/22 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 129/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 6 września 2022 r.
w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dukla i ogłoszenia wykazu

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 8 września 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 29 września 2022 r.

2022-09-08

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dukli o g ł a s z a
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 2104 o powierzchni 0,34 ha, położona w Łękach Dukielskich
- działka nr 469/2 o powierzchni 0,0816 ha, położona w Wietrznie
- działka nr 100/9 o powierzchni 0,09 ha, położona w Chyrowej
działka nr 390 o powierzchni 0,2177 ha, położona w Lipowicy
Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 31 sierpnia 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 12 października 2022 r.
2022-08-31

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Dukli  ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla:
część działki nr 6/297 (teren obejmujący południowo-zachodnią część działki)  o powierzchni  2,00 ha, położona w Dukli

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 5 sierpnia 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 7 września 2022 r.

2022-08-05

Zarządzenie nr 105/22 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 105/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 12 lipca 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 14 lipca 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 4 sierpnia 2022 r.

2022-07-14

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dukli o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę nieruchomości z mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 2621, o powierzchni 0,20 ha, położona w Jasionce,
- działka nr 5096, o powierzchni 0,41 ha, położona w Łękach Dukielskch

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin rozpoczęcia publikacji: 10 czerwca 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 14 lipca 2022 r.
2022-06-10

WYKAZ

WYKAZ

nieruchomości  stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonej do sprzedaży:

- działka nr 1/3 część dz. 1189, o pow. 0,4204 ha, położona Cergowa
Działka położona w terenie równinnym, posiada kształt prostokąta.

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 9 czerwca 2022r.
Termin zakończenia publikacji: 21 lipca 2022r.

2022-06-09

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dukli o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 357 o powierzchni 0,0692 ha, położona w Lipowicy
- działka nr 390 o powierzchni 0,2177 ha, położona w Lipowicy

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin publikacji: od 30 maja do dnia przetargu.
2022-05-30

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dukli o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 3648 o powierzchni 0,24 ha, położona w Łękach Dukielskich
- działka nr 2104 o powierzchni 0,34 ha, położona w Łękach Dukielskich
- działka nr 469/2 o powierzchni 0,0816 ha, położona w Wietrznie

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin publikacji: od 30 maja do dnia przetargu.
2022-05-30

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Dukli o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla:
- działka nr 567 o powierzchni 0,09 ha, położona w Równem
- działka nr 461 o powierzchni 0,0953 ha, położona w Nadolu
- działka nr 100/9 o powierzchni 0,09 ha, położona w Chyrowej

Pełna treść ogłoszenia w formacie PDF
Termin publikacji: od 30 maja do dnia przetargu.
2022-05-30

Zarządzenie nr 78/22 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 78/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 13 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 19 maja 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 czerwca 2022 r.

2022-05-19

Zarządzenie nr 81/22 Burmistrza Dukli

ZARZĄDZENIE NR 81/22
BURMISTRZA DUKLI

z dnia 16 maja 2022 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Pełna treść zarządzenia w formacie PDF

Termin rozpoczęcia publikacji: 19 maja 2022 r.
Termin zakończenia publikacji: 9 czerwca 2022 r.

2022-05-19
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.